Akt notarialny

bhp gliwice niemieckie prawo pracy wypowiedzenie

Nie ulega wątpliwości, że praca notariusza kojarzy się większości społeczeństwa z wystawianiem aktów notarialnych, których sporządzanie jest ściśle regulowane przez polskie prawo. A czym tak naprawdę jest akt notarialny i jak wygląda proces jego tworzenia? Akt notarialny to szczególna forma dokumentu urzędowego potwierdzającego dokonanie określonej czynności prawnej.

poradnikedukacyjny.waw.pl

Akt ten może zostać sporządzony z woli stron lub ze względu na wymagania stawiane przez przepisy prawa. Wśród czynności, które wymagają formy aktu notarialnego wyróżnić należy oświadczenie darczyńcy przy umowie darowizny, umowaę o dział spadku, w skład którego wchodzi nieruchomość czy umowę zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.

Tryb sporządzania aktu notarialnego jest bardzo złożony i ściśle regulowany przepisami prawa o notariacie, jednakże do jego najważniejszych etapów zalicza się przede wszystkim gromadzenie potrzebnych danych administracyjnych, redagowanie czy przedstawienie i tłumaczenie treści sporządzonego aktu zainteresowanym stronom. Aby akt notarialny był ważny, musi być przygotowany zgodnie z przepisami prawa o notariacie, a także zawierać informacje dotyczące czasu i miejsca sporządzenia dokumentu, osób biorących udział w akcie, kancelarii i notariusza, który sporządził dokument oraz niezbędne podpisy.

Niewątpliwie akt notarialny to bardzo ważna forma dokumentu urzędowego, której wymagają różne sytuacje życia codziennego. Warto więc mieć świadomość, czym on jest oraz jak wygląda proces jego przygotowywania i sporządzania.