Czym jest aplikacja prawnicza?

porady prawne katowice http://www.bisnode.pl/product/polska-baza-danych-on-line/

Aplikacja prawnicza jest rodzajem praktyk, jakie musi odbyć kandydat po ukończeniu studiów prawniczych, aby pracować zawodowo. Aplikacja ma za zadanie przygotować do wykonywania zawodu w praktyce i odbywa się w miejscach określonych ustawowo. Czas jej trwania jest zależny od poszczególnych zawodów. Na aplikację przyjmuje się tych kandydatów, którzy złożyli egzamin konkursowy. Każda z aplikacji prawniczych kończy się stosownym egzaminem państwowym. Aby ukończyć aplikację należy przejść cykl szkoleń, na który składają się zajęcia teoretyczne oraz zajęcia praktyczne odbywające się w sądach, prokuraturach, urzędach czy kancelariach prawnych.

prawnik piła

Ukończenie aplikacji daje kandydatowi możliwość podejścia do egzaminu zawodowego składającego się z części pisemnej i ustnej. Po pozytywnym złożeniu egzaminu nabywa się uprawnienia zawodowe. Aplikacja zazwyczaj trwa około 3 lat, tak jest np. w przypadku radcy prawnego czy adwokata. Aplikacja sędziowska trwa 4 lata, a komornicza 2. Każda z nich wiąże się też z kosztem kilku tysięcy złotych rocznie.