Działalność kancelarii prawnych w zakresie prawa sportowego

prawnik piła wiarygodność firmy

W zakresie prawa sportowego kancelaria prawna zajmuje się projektowaniem, negocjowaniem oraz opiniowaniem umów cywilnoprawnych oraz kontraktów zawieranych przez kluby sportowe, sportowców, trenerów, menadżerów oraz działaczy sportowych.

Zajmuje się także umowami oraz kontraktami transferowymi zarówno na poziomie krajowym jak i międzynarodowym.

Kancelarie prawne zajmują się także bieżącą obsługą prawną klubów sportowych, zawodników, trenerów, menadżerów oraz innych podmiotów działających w formie spółek prawa handlowego, fundacji lub stowarzyszeń.

Kancelarie prawne zajmują się też sporządzaniem oraz opiniowaniem umów sponsorskich.

Sporządzają też wewnętrzne akty prawne regulujące działalność klubów sportowych oraz innych podmiotów związanych ze sportem.

Kancelarie prawne obsługują pod względem prawnym transfery krajowe oraz międzynarodowe.

Reprezentują klienta przed sądami powszechnymi, a także przed instytucjami alternatywnego rozwiązywania sporów.