Jakich danych wymaga notariusz?

kradzież pieniędzy z konta bankowego Szkolenia BHP Ppoż

Notariusz, czyli pracownik notariatu dokonujący określonych czynności notarialnych i sporządzający dokumenty mające charakter aktów urzędowych to osoba, która w swojej pracy musi być niezwykle precyzyjna i rzetelna. Dlatego też zadania podejmowane przez notariuszy wykonywane są według zasad ściśle określonych w przepisach prawnych.

Wśród czynności, które należą do podstawowych obowiązków notariusza jest dokładne sprawdzenie tożsamości podmiotu czy osoby fizycznej będącej klientem kancelarii notarialnej. A jakich danych wymaga do tego postępowania notariusz? W przypadku osoby fizycznej niezbędne w takim przypadku są takie informacje jak imię lub imiona, nazwisko, imiona rodziców oraz rodzaj, seria i numer dokumentu tożsamości.

www.szanujprzyrode.pl

Ponadto aby podjąć czynności prawne, notariusz musi także sprawdzić pesel, stan cywilny oraz adres zamieszkania osoby fizycznej będącej jego klientem. A jakie dane potrzebne są w postępowaniu notarialnym w przypadku podmiotu, którym może być np.

spółka? W takiej sytuacji notariusz wymagać będzie od klienta przede wszystkim danych osób działających w imieniu podmiotu oraz pełnej nazwy firmy, numeru rejestru oraz adresu siedziby. Niezbędne w postępowaniu notarialnym będą także NIP, REGON oraz umowa spółki czy jej statut.

Nie ulega wątpliwości, że dokładne dane klienta są niezbędne przy sprawdzaniu tożsamości osoby fizycznej czy podmiotu. Proces ten, choć wielu osobom może wydawać się żmudny, jest wymagany zapisami prawa, ale jest także gwarantem uczciwości klienta i ważności czynności notarialnych podejmowanych przez notariusza w danej sprawie.