Krajowa Rada Notarialna

CK-Legal niemieckie prawo pracy wypowiedzenie

W życiu codziennym coraz częściej zmuszeni jesteśmy do korzystania z porad notariusza. Z tych powodów staramy się zrozumieć sposób funkcjonowania kancelarii notarialnej, kompetencje notariusza oraz moc prawną jego decyzji. Jednakże wciąż, mimo wielu społecznych akcji edukacyjnych, bardzo mało wiemy na temat struktury notariatu w Polsce.

http://www.ckkp.pl/obsluga-prawna-przedsiebiorcow/

Nie ulega wątpliwości, że chcąc poznać bliżej funkcjonowanie struktury notariatu, powinniśmy zapoznać się z instytucją Krajowej Rady Notarialna, która jest reprezentantem notariatu polskiego zarówno w sprawach i stosunkach wewnętrznych, jak i zagranicznych. A jakie są podstawowe zadania KRN? Przede wszystkim skupia się ona na występowaniu w imieniu notariatu wobec organów władzy i administracji państwowej oraz opiniowaniu projektów aktów prawnych dotyczących notariatu. Jednakże w kompetencjach Krajowej Rady Notarialnej leżą także przedstawianie propozycji zmian przepisów czy ustalanie zasad etyki zawodowej notariuszy, a także czuwanie nad przestrzeganiem tych zasad.

www.forum-ipe.org

A kto zasiada w Krajowej Radzie Notarialnej? Jej członkami są notariusze wybrani przez walne zgromadzenie notariuszy izb notarialnych, którzy pełnią tę funkcję w trakcie trwania trzyletniej kadencji. Krajowa Rada Notarialna to organ bardzo ważny, bowiem czuwa on nad prawidłowym funkcjonowaniem polskiego notariatu. Jego kompetencje są więc bardzo rozległe, natomiast zadania rozbudowane.

Dlatego też w Krajowej Radzie Notarialnej zasiadają poważani i doświadczeni notariusze.