Kurs Adobe Photoshop dla zaawansowanych

system scm w logistyce

Kurs z Adobe Phooshop jest kierowany do osób dorosłych.

Zajęcia z podstaw tego programu są jednak organizowane także dla młodzieży.

www.aquatv.pl

Kurs dla zaawansowanych obejmuje zazwyczaj 20-30 godzin i omawia m.

in następujące tematy: Grafika rastrowa i wektorowa – specyfika, podobieństwa i różnice Linijki, siatka, prowadnice Przygotowanie obrazu do druku i na stronę WWW Blokowanie przezroczystości, położenia, pikseli Łączenie warstw, spłaszczanie obrazka Zmiana przezroczystości między warstwami Style warstwy, grupowanie i transformacje warstw Podstawowe narzędzia selekcyjne i ich ustawienia Zaznaczanie pikseli podobnych i powiększanie automatyczne zaznaczenia Przenoszenie selekcji i warstw między obrazami Wypełnianie selekcji i obrys RGB, CMYK, LAB, HSB Funkcje i narzędzia retuszerskie Automatyczna korekta obrazów Praca na poziomach jasności i Histogramie Korygowanie poziomów jasności za pomocą Curves Zmiana kolorów, nasycenia, jasności za pomocą Hue-Saturation Zmiana kolorów, nasycenia, jasności za pomocą Replace Color Filtrowanie korekcyjne i destrukcyjne Przekształcanie ścieżek w selekcje i odwrotnie Praca na węzłach Tworzenie animacji.