Rada izby notarialnej

komornik swarzędz bhp zabrze

Rada izby notarialnej to struktura funkcjonująca w ramach izby notarialnej tworzonej przez notariuszy prowadzących kancelarię w okręgu danego sądu apelacyjnego.

Rada izby notarialnej wybierana jest przez walne zgromadzenie notariuszy spośród jej członków na okres trzyletniej kadencji, a jej liczebność uzależniona jest od liczebności izby notarialnej.

A jaki jest zakres działania rady izby notarialnej? Przede wszystkim do jej zadań należy opiniowanie wniosków w przedmiocie powoływania i odwoływania notariuszy, a także asesorów notarialnych oraz zarządzanie majątkiem izby.

Ponadto rada izby notarialnej zajmuje się również organizowaniem szkoleń aplikantów notarialnych oraz zwoływaniem walnych zgromadzeń notariuszy izby i wykonywaniem uchwał tychże zgromadzeń.

Wśród zadań tego organu wyróżnić należy także prowadzenie wykazów notariuszy, asesorów i aplikantów notarialnych izby notarialnej oraz nadzór nad wykonywaniem obowiązkowego ubezpieczenia notariuszy.

Należy zauważyć, że w kompetencjach rady izby notarialnej znajdują się także nadzór nad wykonywaniem obowiązków przez notariuszy oraz przestrzeganiem powagi i godności zawodu notariusza, a także rozpatrywanie skarg na pracę notariuszy.

Nie ulega wątpliwości, że rada izby notarialnej to bardzo ważny organ w strukturze nie tylko izby notarialnej, ale także całego samorządu notarialnego w Polsce.

Dlatego też warto znać podstawowe zasady jej funkcjonowania oraz zadania, jakie przed nią stoją w trakcie trwania każdej trzyletniej kadencji.