Wróżenie z fusów

www.tajlandiaexpo.pl agile

Komputer jest urządzeniem, które w ostatnich dziesięcioleciach przeszło znaczną ewolucję.

Chodzi tutaj zarówno o kwestie związane z wyglądem (głównie z wielkością), a także z różnego rodzaju parametrami.

Postęp, jaki dokonał się w tej dziedzinie jest ogromny i jeśli tempo zmian zostanie utrzymane, to nawet trudno sobie wyobrazić, jak za kolejne kilkadziesiąt lat będą wyglądały komputery.

Kto wie, może w przyszłości komputery będą miały postać chipów, które umieszczane będą w naszych głowach, a obsługiwać będziemy je za pomocą myśli.

Takie rozwiązania możemy zaobserwować chociażby w filmach fantastycznonaukowych.

Trudno jednoznacznie rozstrzygnąć, czy taki wariant jest w ogóle możliwy, ale być może za kilkadziesiąt lat ludzkości uda się to zrealizować.

Przepowiadanie kierunku rozwoju współczesnych technologii w okresie kilkudziesięciu lat jest niemal jak wróżenie z fusów, no bo czy na przykład pół wieku temu ktokolwiek był w stanie przewidzieć wygląd i możliwości urządzeń, jakimi posługujemy się dzisiaj?.