Działalność kancelarii prawnej w zakresie prawa pomocy publicznej

adwokat piła komornik poznań

W zakresie prawa pomocy publicznej kancelarie prawne dokonują identyfikacji pomocy publicznej w projektach dofinansowanych z funduszy europejskich lub z zasobów krajowych.

Sporządzają także testy prywatnego operatora, np.

inwestora, wierzyciela, zbywcy, nabywcy.

Kancelarie prawne dokonują także oceny zgodności projektów udzielenia pomocy publicznej z rynkiem wewnętrznym, w tym oceny ich zgodności z przepisami ogólnego rozporządzenia o wyłączeniach blokowych.

www.dobrapolskamuzyka.pl

Dokonują też oceny zgodności planów restrukturyzacyjnych zakładających udzielenie pomocy publicznej z przepisami wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw.

Kancelarie świadczą też doradztwo w zakresie zapewnienia zgodności udzielanej pomocy de minimis z przepisami rozporządzenia Komisji nr 1998/2006, dokonują także kalkulacji wartości uzyskanej pomocy publicznej.

Zapewniają też zgodność z przepisami ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej wykonywania obowiązków związanych z uzyskaniem pomocy publicznej przez podmiot ubiegający się o taką pomoc. Kancelaria prawna Rzeszów zaprasza do kontaktu w przypadku wątpliwości prawnych wymagających opinii specjalisty.